POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na stronę VADAIN Sp. z o.o.

Skrócona informacja o przetwarzaniu danych przez VADAIN:

Administratorem Twoich danych osobowych jest VADAIN sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Gwarantujemy Ci prawo dostępu, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia Twoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci też prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Rozwinięta informacja o przetwarzaniu danych przez VADAIN:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest VADAIN sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000053273, posiadająca NIP: 8781000541 oraz REGON 87025814700000.

Jak możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować:

 • poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email sekretariat@vadain.pl
 • telefonicznie pod numerem  +48 56 642 59 00
 • pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z realizacją umowy, której będziesz stroną;
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy;
 • prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane na podstawie Twojego żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy lub niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom marketingowym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, naszym wykonawcom oraz podwykonawcom, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy – przysługuje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem sekretariat@vadain.pl lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej

PLIKIE COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających stronę internetową   https://vadain.pl/ (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej https://vadain.pl/  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator strony internetowej tj. Vadain spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053273; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 158 000,00 zł.; NIP: 8781000541; REGON: 870258147;
3. Operator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej  w następujących celach: a) dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; b) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej.
4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej https://vadain.pl/.
5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Operatora strony internetowej https://vadain.pl/  – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
· w przeglądarce Chrome
· w przeglądarce Firefox
· w przeglądarce Internet Explorer
· w przeglądarce Opera
· w przeglądarce Safari
7. Operator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.