Polityka prywatności

Klauzula informacyjna administratora

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vadain Sp. z o.o.
  w Grudziądzu
  ul. Waryńskiego 32, tel.: (56) 642 59 00, adres e-mail: sekretariat@vadain.pl;
 2. Vadain Sp. z o.o. w Grudziądzu wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych
  – p. Zygfryd SCHREIBER z którym można się skontaktować poprzez e-mail – inspektorod.zs@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą- 6 ust. 1 lit. RODO;
  b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. RODO;
  c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MSU S.A. w Grudziądzu (w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, udzielanie rękojmi i gwarancji, udział w sporach sądowych itp.) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty
  z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (informatyczne, prawne, pocztowe, ubezpieczeniowe, usługowe).
 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy/realizacji usługi.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do:
  – uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
  do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane oraz przez okres rozliczeniowo-roszczeniowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania, nie będą także przekazywane
  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

MONITORING WIZYJNY

Vadain Sp. z o.o. w Grudziądzu, z siedzibą przy ulicy Waryńskiego 32 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, Vadain Sp. z o.o. w Grudziądzu informuje osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz pracowników, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vadain Sp. z o.o.
  w Grudziądzu Waryńskiego 32, tel.: (56) 642 59 00, adres e-mail: sekretariat@vadain.pl;
 2. Vadain Sp. z o.o. w Grudziądzu wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych
  – p. Zygfryd SCHREIBER z którym można się skontaktować poprzez e-mail – inspektorod.zs@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom w obszarze objętym monitoringiem (ciągi komunikacyjne – obiektu, wejście do budynku) oraz zachowania tajemnicy informacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie dotyczącym funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Zarejestrowane zapisy monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania w pamięci masowej rejestratorów, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może taki dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego w okresie, w którym nagranie nie zostało jeszcze nadpisane (tzn. zastąpione innym nagraniem,
  w max. okresie do 15 dni od chwili zarejestrowania/nagrania).
 8. Jeśli Pani/Pan uzna, że zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego dane przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PLIKIE COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających stronę internetową   https://vadain.pl/ (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej https://vadain.pl/  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator strony internetowej tj. Vadain spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053273; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 158 000,00 zł.; NIP: 8781000541; REGON: 870258147;
3. Operator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej  w następujących celach: a) dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; b) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej.
4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej https://vadain.pl/.
5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Operatora strony internetowej https://vadain.pl/  – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
· w przeglądarce Chrome
· w przeglądarce Firefox
· w przeglądarce Internet Explorer
· w przeglądarce Opera
· w przeglądarce Safari
7. Operator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

[wp_multi_store_locator_map id=212894]
Witaj! W czym możemy pomóc?

Witaj! W czym możemy pomóc?

I will be back soon

Witaj! W czym możemy pomóc?
Masz pytania?
Śmiało napisz do mnie, albo zadzwoń!
Rozpocznij poprzez:
chat